Η αλήθεια για τα πλασματικά και τα πραγματικά ποσοστά «επιτυχίας» των εμβολίων.

 Στον παρακάτω σύνδεσμο,

https://www.francesoir.fr/societe-sante/vaccine-effectiveness-its-all-about-presentation

ο αρθρογράφος στην FranceSoir, περιγράφει με έναν πολύ καλό τρόπο, την πραγματικότητα για τα ποσοστά των εμβολίων που ανακοινώνουν οι διάφορες εταιρείες. Θα παραθέσουμε τη μετάφραση λίγο πιο απλουστευμένη, καθότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μας «πονηρεύει» στο να είμαστε πιο προιδεασμένοι στις μελλοντικές ανακοινώσεις των φαρμακοβιομηχανιών.Αποτελεσματικότητα εμβολίου: Η Pfizer ανακοινώνει 95% και η Moderna 94%... 

Ναι ε; Σοβαρά;

Αν τα νούμερα ήταν: Pfizer 0.71%, και Moderna 1.1% … θα κάνατε το εμβόλιο;

Όταν η Pfizer δηλώνει ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό κατά 95%, τι σημαίνει αυτό;

Αυτή η αποδοτικότητα, είναι η μέτρηση της μείωσης του Σχετικού Ρίσκου του να κολλήσει κανείς τον Covid-19 με βαριά συμπτώματα.

Αυτή η τιμή, σχετίζεται με:

 • Τις συνθήκες μιας κλινικής δοκιμής
 • Τα άτομα που επιλέχθηκαν για αυτή την κλινική δοκιμή
 • Την περίοδο που διενεργήθηκαν τα τεστ

Για παράδειγμα, αν τα επιλεγμένα άτομα ήταν μεγαλύτερα σε ηλικία με πολλές συννοσηρότητες (να έχουν δηλαδή και άλλα νοσήματα), ή αν η δοκιμή διεξαγόταν μία περίοδο με υψηλή κυκλοφορία του ιού, όπως στην Ινδία, η σχετική αποτελεσματικότητα του εμβολίου, θα ήταν ακόμα χαμηλότερη.

Η μείωση του απόλυτου ρίσκου, είναι σημαντική για τους ανθρώπους που τους προσφέρεται το εμβόλιο ή μια θεραπεία. Αλλά ας γράψουμε κάποιους ορισμούς:

 •      Σχετικό Ρίσκο: Ένα νούμερο που σας λέει πως κάτι που κάνετε ή δεν κάνετε, μπορεί να αλλάξει το ρίσκο να νοσήσετε. Για παράδειγμα: αν δεν καπνίζετε, θα σας πουν ότι έχετε 30% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξετε κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα από κάποιον που καπνίζει. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση το σχετικό ρίσκο είναι 30%. Έχει να κάνει πάντα με την σύγκριση μεταξύ δύο ομάδων, και να γνωρίζουμε σε ποια ομάδα ανήκουμε, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε πόσο πιθανόν είναι να αναπτύξουμε μία ασθένεια ή όχι.

Ακριβώς επειδή το νούμερο αυτό είναι σχετικό, δεν εφαρμόζεται κατά κανόνα σε εσάς συγκεκριμένα, αλλά στην ομάδα την οποία ανήκετε. 

Αυτή η πληροφορία της μείωσης του σχετικού ρίσκου, είναι χρήσιμη στους ερευνητές γιατί τους επιτρέπει να συνδυάσουν αποτελέσματα από διαφορετικές κλινικές δοκιμές και να κάνουν μετα-αναλύσεις. 

Σε καμμία περίπτωση αυτή η πληροφορία δεν σου δίνει το πλεονέκτημα που θα περίμενες από μία θεραπεία, γιατί δεν λαμβάνει υπόψιν το βασικό ρίσκο του να αναπτύξεις την ασθένεια, χωρίς θεραπεία.  

Αυτό που έχει σημασία, είναι τί μπορεί να κάνει ατομικά η θεραπεία ή το εμβόλιο, σε εμάς. Για να το βρούμε αυτό, χρειαζόμαστε την τιμή της μείωσης του Απόλυτου ρίσκου.

 •  Απόλυτο ρίσκο: Αυτή είναι η αρχική σας πιθανότητα να νοσήσετε από κάποια ασθένεια, όπως καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα … ή Covid-19 αν έχετε μολυνθεί με Sars-CoV-2. Είναι λοιπόν αναγκαίο, να γνωρίζει κανείς το προσωπικό ρίσκο (με ποσοστό επί τοις εκατό %), να αναπτύξει την ασθένεια χωρίς θεραπεία και να αφαιρέσει την τιμή «μείωσης απόλυτου ρίσκου» (%) στις κλινικές δοκιμές.
    Παρόλα αυτά, η «μείωση απόλυτου ρίσκου», είναι πάντα πολύ μικρότερη από την τιμή «μείωση σχετικού ρίσκου». Επομένως, δεν είναι αρκετά αποδοτικό να πουλήσουμε προιόντα που έχουν αναπτυχθεί πολύ γρήγορα. Για αυτό το λόγο, 

τα εργαστήρια, προτιμούν να χρησιμοποιούν τη τιμή «μείωσης σχετικού ρίσκου» και όχι την τιμή «μείωσης Απόλυτου ρίσκου».

Ένα πολύ απλό παράδειγμα, μιας κλινικής δοκιμής είναι το ακόλουθο όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Πηγή εικόνας Νο.1

Εικόνα 1


Ας πάρουμε 100 άτομα στην ομάδα που παίρνει το εμβόλιο Placebo.

Ας πάρουμε 100 άτομα στην ομάδα που παίρνει το κανονικό εμβόλιο.

Ας υποθέσουμε ότι 2 άτομα μολύνονται με τον ιό στην ομάδα placebo.

Ας υποθέσουμε ότι ένα άτομο μολύνεται με τον ιό, στην ομάδα της κανονικής θεραπείας.

Όταν συγκρίνουμε τις δύο ομάδες, η μείωση του σχετικού ρίσκου είναι 50%. 50% λιγότερες πιθανότητες να αρρωστήσεις αν ανήκεις στην ομάδα κανονικής θεραπείας (γιατί το 1% είναι το μισό του 2%).

Σε ατομικό επίπεδο , η μείωση του απόλυτου ρίσκου, είναι μόλις 1% ανάμεσα στις δύο ομάδες. (2%-1% = 1%).

Επομένως είναι εύκολο να συνειδητοποιήσουμε γιατί τα εργαστήρια χρησιμοποιούν την τιμή της «μείωσης σχετικού ρίσκου» και όχι το «Απόλυτο ρίσκο».


 • Τα δεδομένα της μείωσης σχετικού ρίσκου, χρησιμοποιούνται για το μάρκετινγκ και την προπαγάνδα γιατί ενισχύει το αναμενόμενο πραγματικό αποτέλεσμα.
 • Τα δεδομένα της μείωσης απόλυτου ρίσκου, χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τη σημασία των παρενεργειών!!!

Συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης:

Όταν δίνονται πληροφορίες σε ασθενείς που είναι στη διαδικασία να αποφασίσουν αν θα λάβουν ή όχι την θεραπεία ή το εμβόλιο, οι γιατροί πρέπει να τους δίνουν την τιμή της μείωσης απόλυτου ρίσκου έτσι ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν το πραγματικό όφελος.


Ας πάρουμε δύο παραδείγματα με εμβόλια της Pfizer Και Moderna χρησιμοποιώντας κάποιους μαθηματικούς τύπους.

Πηγή εικόνας 2

Εικόνα 2
Με τη σειρά που αναγράφονται στην εικόνα, έχουμε: 

AR (απόλυτο ρίσκο) = το νούμερο των περιστατικών (καλών ή κακών) σε ομάδες κανονικής θεραπείας ή placebo, διερρεμένο με τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων σε αυτό την ομάδα.

ARC = το απόλυτο ρίσκο των περιστατικών σε ομάδα Placebo.
ΑΡΤ = το απόλυτο ρίσκο των περιστατικών σε ομάδα κανονικής θεραπείας.
ARR (μείωση απόλυτου ρίσκου) = ARC-ART

RR (σχετικό ρίσκο) = ART/ARC
RRR (μείωση σχετικού ρίσκου) = (ARC-ART)/ARC
RRR = 1-RR
NNT (αριθμός ανθρώπων που χρειάζονται να θεραπευτούν) = 1/ARR


Εμβόλιο PfizerΕικόνα 3


Επομένως αν είστε νέος με ρίσκο κοντά στο 0% να νοσήσετε βαριά από Covid-19, θα πέρνατε ένα εμβόλιο για μείωση του 0.71%  παρέα με όλες τις σοβαρές ή θανατηφόρες παρανέργειες; Ακόμα και με ένα ρίσκο βαριάς νόσησης της τάξης του 30%, τι θα αλλάξει αυτό το 0,71% για εσάς; Ας κάνουμε στους εαυτούς μας αυτή την ερώτηση!

Εικόνα 4
Το ΝΝΤ είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας: είναι ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζεται να εμβολιαστούν, έτσι ώστε ένα και μόνο άτομο να ωφεληθεί από το εμβόλιο.

Στην περίπτωση της Pfizer έχουμε: NNT = 1/ARR = 1/0.0071 = 141.

Αυτό σημαίνει ότι από τους 141 ανθρώπους που εμβολιάστηκαν με Pfizer, οι 140 παίρνουν το ρίσκο να αναπτύξουν παρενέργειες χωρίς κανένα όφελος.

Εσείς θα πάρετε το ρίσκο;

Το κερασάκι στην τούρτα:

 •  Τα Ισραηλινά δεδομένα επιβεβαιώνουν την μείωση του σχετικού ρίσκου RRR στο 94%.
 • Στην πραγματικότητα (με αποστάσεις και μάσκες), σε όρους μείωσης απόλυτου ρίσκου, έχουμε ARR = 0.46%,  επομένως είναι πολύ λιγότερο από το αναμενόμενο 0,71%.
 • Σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν αναγκαίο να εμβολιαστούν NNT = 1/0.0046=217 άνθρωποι για να μπορέσει μόνο ΕΝΑΣ να ωφεληθεί από το εμβόλιο, ή 1.5 φορές περισσότερο από τα δεδομένα της κλινικής δοκιμής.

Οι «ειδικοί» ήταν πολύ προσεκτικοί στο να αποκρύψουν αυτή την παράμετρο.


Εμβόλιο ModernaΣτην περίπτωση της Moderna έχουμε  NNT = 1/ARR = 1/0.011 = 91.

91 άνθρωποι χρειάζεται να εμβολιαστούν για να μπορέσει μόνο ΕΝΑΣ να επωφεληθεί του εμβολίου. Οι υπόλοιποι 90, θα έχουν λάβει το ρίσκο των παρενεργειών, ή να πεθάνουν χωρίς να ωφεληθούν καθόλου!

Επομένως να τα δεδομένα της Pfizer και Moderna  που υποτίθεται ότι θα σώσουν τον κόσμο.

Στους κανονισμούς μάρκετινγκ του FDA, τονίζεται ότι τα εργαστήρια πρέπει να κάνουν όλα αυτά τα δεδομένα διαθέσιμα στο κοινό έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να εκτιμήσει το ρίσκο και τα οφέλη, βασιζόμενος σε στοιχεία και σε συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης.

«Πρέπει να παρέχουν και το απόλυτο ρίσκο, όχι μόνο το σχετικό ρίσκο. Οι ασθενείς είναι υπερβολικά επηρεασμένοι όταν τους παρουσιάζεται η πληροφορία ρίσκου χρησιμοποιώντας την μέθοδο του σχετικού ρίσκου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χείριστες αποφάσεις. Επομένως πρέπει να χρησιμοποιείται η έκδοση του απόλυτου ρίσκου».Κατά ένα παράξενο τρόπο, ούτε ο FDA ούτε ο EMA το έχουν απαιτήσει για τα συγκεκριμένα εμβόλια… Αντιθέτως, επιμένουν μόνο στα οφέλη, βασιζόμενοι στην εκτίμηση της μείωσης του Σχετικού Ρίσκου!

«Η αποτυχία διάθεσης όλης της πληροφορίας στο κοινό, για να επιτραπεί η συναίνεση μετά από ενημέρωση, δεν είναι μόνο άτιμο, αλλά και επικίνδυνο.»


Ένα παράδειγμα διαφήμισης που «παρουσιάζει», χωρίς να το λέει ανοιχτά τα δεδομένα μείωσης σχετικού και απόλυτου ρίσκου στο πόστερ είναι: η επιτυχία της Pfizer Atorvastatin, «Lipitor στην Αμερική ή Tahor στη Γαλλία» που είναι μία στατίνη για να μειώσει τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια στο αίμα.

Το πόστερ βασικά δείχνει την μείωση του ρίσκου να πάθει κάποιος καρδιακή ανακοπή με το να παίρνει το φάρμακο: -36%. Αλλά αυτό είναι η μείωση του Σχετικού Ρίσκου και όχι του Απόλυτου. Για να βρούμε τη μείωση απόλυτου ρίσκου, πρέπει να πάμε στον αστερίσκο ή στα μικρά γράμματα.

Πηγή εικόνας 6


Το 3% των ανθρώπων που έλαβαν ζάχαρη ή Placebo Κατά την διάρκεια της κλινικής δοκιμής έπαθαν καρδιακή προσβολή έναντι 2% αυτών που έπαιρναν Lipitor. (Μείωση απόλυτου ρίσκου μόλις 1%).

Αυτό το φάρμακο έχει φέρει κέρδη στην εταιρεία γύρω στα 130 δις. Δολάρια μέσα σε μια δεκαετία.

Επομένως, πως είναι δυνατόν με τέτοια δεδομένα οι υγειονομικές αρχές, οι υπουργοί και οι τηλεγιατροί λένε ότι αυτά «ειδικά εμβόλια για τον Covid-19 δουλεύουν, με τα οφέλη να υπερτερούν των κινδύνων και θα μας βγάλουν από την κρίση;

Πως είναι δυνατόν να σκέφτονται να εμβολιάσουν άτομα που δεν κινδυνεύουν όπως τα παιδια, όταν αυτά τα εμβόλια δεν θα έχουν ΚΑΝΕΝΑ ΟΦΕΛΟΣ για αυτά, αλλά οι παρενέργειες θα είναι μερικές φορές θανατηφόρες, και είναι πολύ αληθινές και μαζεύονται περιστατικά μέρα με τη μέρα… και προφανώς χωρίς να γνωρίζουν τις μακροπρόθεσμες παρενέργειες!


Παρόλα αυτά κάποιοι θα πουν ότι τα εμβόλια λειτουργούν από τα παραδείγματα του Ισραήλ και της Αγγλίας, όπου δεν έχουν προκύψει θάνατοι.

Ας ρίξουμε όμως μία ματιά στις καμπύλες θανάτων των δύο αυτών χωρών.

Στατιστικά Αγγλίας

Το Ισραήλ και η Αγγλία, ξεκίνησαν να εμβολιάζουν τους γηραιότερους και πιο φιλάσθενους ανθρώπους, οδηγώντας σε μία έκρηξη θνησιμότητας, ταυτόχρονα με την περίοδο εμβολιασμού. Το φαινόμενο αυτό, παρατηρείται επίσης  σε χώρες που εμβολιάζονται μαζικά. Αυτό οι επιδημιολόγοι το αποκαλούν το φαινόμενο του θερισμού. Η αρχή της εκστρατείας εμβολιασμού, επιτάχυνε το θάνατο των πιο ευάλωτων.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψιν, είναι αρκετά νορμάλ, να πέφτουν οι καμπύλες θνητότητας.

Περιπτώσεις μόλυνσης πλήρως εμβολιασμένων ανθρώπων (2 δόσεις), αυξάνονται παγκόσμια, οι άνθρωποι που εμβολιάζονται στα κέντρα φροντίδας, συνεχίζουν να πεθαίνουν και κανένας δεν θέλει να κοιτάξει την αλήθεια. Αλλά από που ήρθαν αυτοί οι 300-400 θάνατοι στη Γαλλία, αν οι ευάλωτοι άνθρωποι είναι σχεδόν όλοι εμβολιασμένοι; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τώρα και πριν την εκστρατεία εμβολιασμού; Γιατί δεν νοιάζεται κανένας να κάνει τις σωστές ερωτήσεις και βαδίζουμε σε αυτόν τον θανατηφόρο δρόμο;

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει και 4ο κύμα το Φθινόπωρο στο οποίο θα φύγουν οι ευάλωτοι, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε όχι. Αντί να αναγνωρίσουμε την τοξικότητα και την ματαιότητα αυτών των γονιδιακών θεραπειών, το αφήγημα έχει εγκατασταθεί επιτυχώς: τα μυαλά των ανθρώπων είναι  ήδη προετοιμασμένα για νέες μεταλλάξεις, εμβόλια που εν τέλει δεν θα είναι αποτελεσματικά και θα χρειάζεται δόση κάθε 6 μήνες! Και μετά θα έρθει η ετήσια εγγραφή στην Pfizer – ένα επαναλαμβανόμενο μοντέλο εισοδήματος. Και το πιο κυνικό από όλα είναι ότι ο CEO της Pfizer ο ίδιος ανακοίνωσε την επόμενη σεζόν.

Σύνδεσμος επίσημης ανακοίνωσης

Πως καταλήξαμε εδώ; Είναι δύσκολο να βρούμε λογική μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που αφήνει τους ανθρώπους άρρωστους, σακατεμένους ή θανώντες τη στιγμή που αυτή η ασθένεια δεν θα τους έκανε ούτως ή άλλως κακό. Τι κοινωνία είμαστε που δεχόμαστε να παροτρύνουμε κάτι τέτοιο; Τι είδους κοινωνία είμαστε που ήδη έχουμε πονέσει τις νεότερες γενιές, τώρα σκεπτόμαστε να τους βάλουμε σε μεγαλύτερο κίνδυνο με γονιδιακές θεραπείες, για τις οποίες δεν έχουμε καμμία ιδέα για τις μακροπρόθεσμες παρενέργειες;

Με σαφείς στόχους, οι Ευρωπαϊκοί αρχηγοί κρατών, προχωρούν με το διαβατήριο υγείας και το διαβατήριο εμβολιασμόυ. Ο πληθυσμός κρατείται υπό καθεστώς φόβου, για να τους αποτρέπουν από το να σκέπτονται.

Πολλοί από εμάς θα το θυμόμαστε αυτό… και οι ιθύνοντες θα απολογηθουν!
Σχόλια

 1. και για του λόγου το αληθές, από το Lancet!
  https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο κόσμος κοιμάται ορθός .αν σκεφτείς ότι κάνουν το εμβόλιο μόνο και μόνο λένε για να ταξιδέψουν!!! Αν είναι δυνατόν! Αν βιάζεστε να πάτε ταξίδι μην φοβάστε με το εμβόλιο θα πάτε στα σίγουρα !! Στον Άγιο Πέτρο!!...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα! Δεν είμαι ειδικός στη στατιστική, διάβασα προσεκτικά το άρθρο, ωστόσο χρησιμοποιώντας κοινή λογική, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
  Εφόσον κάνοντας το εμβόλιο, αντί να νοσήσουν βαριά οι 162, νοσούν βαριά μόνο 8, αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται η πιθανότητα βαριάς νόσησης κατά 95%; (Εφόσον τα δείγματα στις 2 ομάδες είναι σχεδόν τα ίδια).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσυ καλά τα λες, αλλά εαν παραδεχτούν αυτό που λες δεν τους βγαίνει η συνομοσιολογία :-)

   Διαγραφή
  2. ΟΧΙ, δὲν σημαίνει ἀκριβῶς αὐτό. Τὸ ἄρθρο προσπαθεῖ νὰ ἐξηγήσῃ τὴν διαφορὰ μεταξὺ σχετικῆς καὶ ἀπολύτου προστασίας. Παράδειγμα: Ἐὰν οἱ δύο ὁμάδες (οἱ λαμβάνοντες τὸ ἐμβόλιο καὶ οἱ λαμβάνοντες placebo) ἀποτελοῦτνο ἡ κάθε μία ἀπὸ 10 χιλιάδες ἄτομα (παράδειγμα γιὰ νὰ στρογγυλέψουμε τοὺς ἀριθμούς καὶ νὰ ἐξηγήσω τὶς ἔννοιες, ὄχι πραγματικὰ δεδομένα), τότε 162 ἀπὸ τοὺς 10 χιλ. μὴ ἐμβολιασμένους ἐνόσησαν βαρειά, δηλ. ΑΠΟΛΥΤΟ ποσοστὸ 1,62%. Παρομοίως, 0,08% ἀπὸ τοὺς 10 χιλ. ἐμβολιασμένους ἐνόσησαν βαρειά. Ἡ ΑΠΟΛΥΤΗ διαφορὰ εἶναι 1,54%, δηλ. ἡ ΑΠΟΛΥΤΗ πιθανότης νὰ νοσήσῃ κανεὶς μειώνεται κατὰ 1,54%. Στὸ παράδειγμά σας δὲν λαμβάνετε ὑπ’ ὄψιν τὸ μέγεθος τῆς κάθε ὁμάδος. Τώρα, τὸ 0,08% τοῦ παραδείγματός σας εἶναι ὄντως μόνον τὸ 5% τοῦ 1,62%, ὁπότε στὸ παράδειγμα αὐτὸ ὄντως ἡ (σχετικὴ) πιθανότης νὰ νοσήσῃ κανεὶς μειώνεται κατὰ 95% ἀλλὰ 95% τίνος; 95% τοῦ ἀρχικοῦ ἤδη πολὺ μικροῦ ποσοστοῦ 1,62%. Ὅταν, λοιπόν, ἡ Pfizer ἰσχυρίζεται 95% προστασία, ἐννοεῖ τὸν σχετικὸ ἀριθμό ἀλλὰ δὲν μᾶς λέει τοὺς ἀπολύτους ἀριθμούς. Αὐτὸ προσπαθεῖ νὰ ἐξηγήσῃ τὸ ἄρθρο. Ὁ ἀπόλυτος ἀριθμὸς εἶναι μικρότερος ἀπὸ 95%.

   Τὸ ἄρθρο στὸ «The Lancet», στὸ ὁποῖο παραπέμπει ὁ DimSum στὴν ἀρχὴ τῶν σχολίων ἐδῶ, εἶναι πολὺ κατατοπιστικό. Ἡ ἀπόλυτη μείωσι τῆς πιθανότητος βαρείας νόσου (Absolute Risk Reduction) μὲ τὸ ἐμβόλιο Pfizer, κατὰ τὸ ἄρθρο στὸ «The Lancet» (ὄχι ἀκριβῶς συνωμοσιολογικὸ περιοδικό, ἔ;), εἶναι 0,84% (μικρότερη ἀπὸ ὅ,τι στὸ παράδειγμά μας ἐδῶ, ἄνωθεν, καὶ μηδαμινὸ κλάσμα ἀπὸ τὸ 95% ΣΧΕΤΙΚΟ ποσοστὸ ποὺ ἰσχυρίζεται ἡ Pfizer), δηλ. πρέπει νὰ ἐμβολιασθοῦν 1/0,0084 ≳ 119 γιὰ νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ βαρειὰ νόσησι ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ! Καὶ ἀκόμη δὲν γνωρίζομε τὶς μακροπρόθεσμες ἐπιπτώσεις (σὲ 2, 3, 4 χρόνια) τῶν ἐμβολίων αὐτῶν.

   Διαγραφή
  3. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές και κατατοπιστικό έτσι όπως το γράψατε και απολύτως κατανοητό.

   Διαγραφή
 4. Καθόλου δεν θα νοσούσαν βαριά όλοι αυτοί άν τους δινόταν ΕΓΚΑΊΡΩΣ πρωτοβάθμια θεραπευτική αγωγή με απλά,φτηνά,διαθέσιμα και ασφαλή φάρμακα,τα οποία οι επιτροπές ειδικων απαξιώνουν και σαμποτάρουν,τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΚΤΑΚΤΟ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΝΤΙΚΑ

EKTAKTO - 11 AYΓΟΥΣΤΟΥ... ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ;

Ανεξάρτητη εταιρεία ιατρικής έρευνας, παραδίδει στοιχεία στο MHRA για να κηρύξει τα εμβόλια COVID-19 μη ασφαλή για χρήση σε ανθρώπους.